Books by Dr Prabhanjanacharya

This is a comprehensive list of all books authored by Dr Vyasanakere Prabhanjanacharya published by Aitareya Prakashana.

Sl No Language Title Sub Title English Title English Sub Title Picture
1ಕನ್ನಡಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತಮ್ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಟೀಕಾ ಹಾಗು ಅನುವಾದ
2ಕನ್ನಡಅಂಭೃಣೀ ಸೂಕ್ತಮ್ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಟೀಕಾ ಹಾಗು ಅನುವಾದ
3ಕನ್ನಡಅಧಿಕಮಾಸ
4ಕನ್ನಡಆದ್ಯಂತಶ್ಲೋಕಗಳು
5ಕನ್ನಡಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಗುರುಪರಂಪರೆ
6ಕನ್ನಡಏಕಾದಶಿ ವ್ರತಹಿರಿಮೆ, ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಸಮೇತ
7ಕನ್ನಡಗೀತಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾ
8ಕನ್ನಡಗೀತಾದರ್ಶನ
9ಕನ್ನಡಗೀತಾಮಧು
10ಕನ್ನಡಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವ್ರತ
11ಕನ್ನಡತತ್ತ್ವಸುವ್ವಾಲಿ
12ಕನ್ನಡತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣ
13ಕನ್ನಡತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಸಮೇತ
14ಕನ್ನಡದ್ವಾರಕಾ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾ
15ಕನ್ನಡದ್ವೈತವಾಙ್ಮಯ
16ಕನ್ನಡದ್ವೈತವಾಙ್ಮಯ ತರಂಗ
17ಕನ್ನಡದ್ವೈತವಾಙ್ಮಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಮಠದ ಕೊಡುಗೆ
18ಕನ್ನಡಪಂಚ ಕನ್ಯೆಯರು
19ಕನ್ನಡಪದ್ಯಮಾಲಾಸಮಗ್ರದೇವಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ
20ಕನ್ನಡಪರಿಮಳ
21ಕನ್ನಡಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ
22ಕನ್ನಡಪವಿತ್ರ ಪಾಜಕ
23ಕನ್ನಡಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಪ್ರಶಸ್ತಿ
24ಕನ್ನಡಪ್ರವಚನ ಭಾರತೀ
25ಕನ್ನಡಪ್ರವಚನ ವಿನೋದ
26ಕನ್ನಡಬಳಿತ್ಥಾ ಸೂಕ್ತಮ್ಅನುವಾದ ಹಾಗು ವಿವರಣೆಗಳ ಸಮೇತ
27ಕನ್ನಡಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರನಾಮಾವಳಿ
28ಕನ್ನಡಭಜನಮಂಜರಿ
29ಕನ್ನಡಭಾಗವತದ ಬೆಳಕು
30ಕನ್ನಡಭಾರತಾಮೃತಂ
31ಕನ್ನಡಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ
32ಕನ್ನಡಮನುಸುಭಾಷಿತಮನುಸ್ಮ್ರುತಿಯಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಬೋಧಕಸೂಕ್ತಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
33ಕನ್ನಡಮಹಾಭಾರತದ ಬೆಳಕು
34ಕನ್ನಡವಿದುರನೀತಿಅನುವಾದ ಸಮೇತ
35ಕನ್ನಡವಿವಾಹ ಚಂದ್ರಿಕಾ
36ಕನ್ನಡವ್ಯಾಸಭಾರತದ ಭೀಮಸೇನ
37ಕನ್ನಡಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜಯಂತೀವ್ರತ
38ಕನ್ನಡಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವಅನುವಾದ ಸಮೇತ
39ಕನ್ನಡಶ್ರೀಗುರು-ವರದ-ತಂದೆಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು
40ಕನ್ನಡಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ ಶ್ಲೋಕಮಾಲಾ
41ಕನ್ನಡಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರಮಂಜರಿ
42ಕನ್ನಡಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥದರ್ಶನಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ
43ಕನ್ನಡಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥರ ಮೂಲವೃಂದಾವನ ಸ್ಥಳ: ಮಳಖೇಡಾ
44ಕನ್ನಡಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಹಶ್ಲೋಕಮಾಲಾ
45ಕನ್ನಡಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಂದಿತಾಚಾರ್ಯರ ಅಂಶಾವತಾರ
46ಕನ್ನಡಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಆಯ್ದಕೃತಿಗಳು
47ಕನ್ನಡಶ್ರೀಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞದರ್ಶನಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀಮಧ್ವರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ
48ಕನ್ನಡಶ್ರೀಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞವೈಭವ
49ಕನ್ನಡಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರುಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ
50ಕನ್ನಡಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಅನುವಾದ ಸಮೇತ
51ಕನ್ನಡಶ್ರೀಮಧ್ವನಾಮಾವಳಿ
52ಕನ್ನಡಶ್ರೀಮಧ್ವಭಾರತ
53ಕನ್ನಡಶ್ರೀಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ
54ಕನ್ನಡಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ
55ಕನ್ನಡಶ್ರೀಮಧ್ವಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವಅನುವಾದ ಸಮೇತ
56ಕನ್ನಡಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಅನುವಾದ ವಿವರಣೆ ಸಮೇತ (೫ ಭಾಗಗಳು)
57ಕನ್ನಡಶ್ರೀಯಾದವಾರ್ಯ ಕೃತಿಮಂಜರಿ
58ಕನ್ನಡಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರುಜೀವನ ಹಾಗು ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ
59ಕನ್ನಡಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮಂಜರಿ
60ಕನ್ನಡಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರದರ್ಶನ
61ಕನ್ನಡಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ತೋತ್ರಅನುವಾದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಮೇತ
62ಕನ್ನಡಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಮರ ಸಂದೇಶ
63ಕನ್ನಡಶ್ರೀರಾಮಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಸಮೇತ
64ಕನ್ನಡಶ್ರೀರುಗ್ಮಿಣೀಶವಿಜಯಅನುವಾದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಮೇತ
65ಕನ್ನಡಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಭಜನಾಮೃತ
66ಕನ್ನಡಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಮಂಜರಿ
67ಕನ್ನಡಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸದರ್ಶನ
68ಕನ್ನಡಶ್ರೀವಿಜಯೀಂದ್ರದರ್ಶನಜೀವನ ಹಾಗು ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ
69ಕನ್ನಡಶ್ರೀವಿದ್ಯೇಶತೀರ್ಥಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ
70ಕನ್ನಡಶ್ರೀವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಕೃತಿಮಂಜರಿ
71ಕನ್ನಡಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಪಾರಿಜಾತ
72ಕನ್ನಡಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ
73ಕನ್ನಡಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸದರ್ಶನಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾವತಾರದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ
74ಕನ್ನಡಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜದರ್ಶನಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರ ಜೀವನ ಹಾಗು ಕೃತಿಗಳು
75ಕನ್ನಡಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರಶ್ರೀಕಮಲಾಪತಿದಾಸರ ಟೀಕಾ ಸಮೇತ
76ಕನ್ನಡಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರಅನುವಾದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಮೇತ
77ಕನ್ನಡಶ್ರೀಹರಿದಾಸಕೃತಿಮಂಜರಿ
78ಕನ್ನಡಶ್ರೀಹರಿದಾಸರ ಉಗಾಭೋಗಗಳು
79ಕನ್ನಡಶ್ರೀಹರಿಭಜನಕಲ್ಪದ್ರುಮತಾರತಮ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಗಳ ಭಜನಪದ್ಧತಿ
80ಕನ್ನಡಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿಅನುವಾದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಮೇತ
81ಕನ್ನಡಶ್ರೀಹೃಷೀಕೇಶತೀರ್ಥಕೃತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಶ್ರೀಪಾಜಕಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾ
82ಕನ್ನಡಸಂಗ್ರಹರಾಮಾಯಣಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಸಮೇತ
83ಕನ್ನಡಸಂಪ್ರದಾಯಪದ್ಧತಿಅನುವಾದ ಸಮೇತ
84ಕನ್ನಡಸದಾಚಾರ ವಿನೋದ ಭಾಗ - ೧ವೈಷ್ಣವ ಸದಾಚಾರ ದೀಪಿಕಾ
85ಕನ್ನಡಸದಾಚಾರ ವಿನೋದ ಭಾಗ - ೨ವೈಷ್ಣವ ಸದಾಚಾರ ದೀಪಿಕಾ
86ಕನ್ನಡಸರ್ವಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳು
87ಕನ್ನಡಸರ್ವಮೂಲಸುಧಾ
88ಕನ್ನಡಸರ್ವಮೂಲಸೌರಭ
89ಕನ್ನಡಸುಂದರಕಾಂಡನಿರ್ಣಯ
90ಕನ್ನಡಸುಮಧ್ವವಿಜಯಅನುವಾದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಮೇತ
91ಕನ್ನಡಸ್ತುತಿಮಂಜರಿ
92ಕನ್ನಡಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ - ೧ವೈಷ್ಣವರ ನಿತ್ಯ ಪಠನೀಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
93ಕನ್ನಡಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ - ೨ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ
94ಕನ್ನಡಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ - ೩ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ
95ಕನ್ನಡಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ - ೪ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ ಭಾಗ - ೧
96ಕನ್ನಡಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ - ೫ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ ಭಾಗ - ೨
97ಕನ್ನಡಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ - ೬ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ
98ಕನ್ನಡಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ - ೭ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ
99ಕನ್ನಡಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ - ೮ಶ್ರೀವಾಯುಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಿಕಾ
100EnglishBrahman, Supreme Being in Brahmasutras
101EnglishEkadashi Vrata
102EnglishExtracts from the Madhwacharya for Youth Workshops
103EnglishExtracts from the Madhwacharya for Youth Workshops Vol 2
104EnglishGita Madhu
105EnglishGlimpses of Bhagavatam
106EnglishLife and Works of Sri Madhwacharya
107EnglishRaghavendra Darshana
108EnglishSadachara Vinoda
109EnglishThe Holy Pajaka
110Sanskritकृष्णामृतमहार्णवःKrishnamruta Maharnava
111Sanskritतन्त्रसारसङ्ग्रहःछलारी शेषाचार्य विरचित टीका समेतःTantrasara SangrahaWith Teeka of Chalari Sheshacharya
112Sanskritतीर्थप्रबन्धःश्रीनारायणाचार्य विरचित व्याख्यान समेतःTirthaprabandhaWith Commentary of Sri Narayanacharya
113Sanskritदशप्रकरणानिश्रीपद्मनाभतीर्थविरचतः टीकायाःDasha PrakarananiDevanagari Script
114Sanskritद्वादशस्तोत्रम्द्वौ व्याख्यान समेतःDwadasha StotramWith Two Vyakhyanas
115Sanskritमहाभारततात्पर्यनिर्णयःश्रीवादिराज विरचित भावप्रकाशिका समेतःMahabharata Tatparya NirnayaWith Bhavaprakashika of Sri VadirajaTirtha
116Sanskritयतिप्रणवकल्पःश्रीतरङ्गिणी रमाचार्य टीका समेतःYatipranava KalpahWith commentary of Sri Tarangini Ramacharya
117Sanskritश्रीनारायणपण्डिताचार्य विरचित अंशावतारःAmshavatara of Sri Narayanapanditacharya
118Sanskritश्रीनारायणपण्डिताचार्य विरचित सङ्ग्रहरामायणSangraha Ramayana of Sri Narayanapanditacharya
119Sanskritश्रीपूर्णप्रज्ञवैभवम्Sri Poornaprajna Vaibhavam
120Sanskritश्रीब्रह्मसूत्रवैभवम्Sri Brahmasutra Vaibhavam
121Sanskritश्रीमद्भगवद्गीताश्रीमदानन्दतीर्थ विरचित गीताभाष्य श्रीपद्मनाभतीर्थ विरचित गीताभाष्य टीका श्रीवादिराज विरचित गीतालक्षालङ्कार समेतःSrimad BhagavadGitaGita Bhashya of SrimadanandaTirtha, Gita Bhashya Teeka of Sri PadmanabhaTirtha, Gita Lakshalankara of Sri VadirajaTirtha
122Sanskritश्रीमद्भगवद्गीताश्रीमदानन्दतीर्थ विरचित गीताभाष्य श्रीनरहरितीर्थ विरचित गीताभाष्य टीका समेतःSrimad BhagavadGitaGita Bhashya of SrimadanandaTirtha, Gita Bhashya Teeka of Sri NarahariTirtha
123Sanskritश्रीमद्भगवद्गीताश्रीविद्याधिराजतीर्थ श्रीराघवेन्द्रतीर्थ विरचित व्याख्यान समेतःSrimad BhagavadGitaWith vyakhyanas of Sri VidyadhirajaTirtha and Sri RaghavendraTirtha
124Sanskritश्रीराघवेन्द्रतीर्थ विरचित तन्त्रसारमन्त्रोद्धारःTantrasara Mantroddhara of Sri RaghavendraTirtha
125Sanskritश्रीवादिराज विरचित सरसभारतिविलासSarasabharativilasa of Sri VadirajaTirtha
126Sanskritश्रीवादिराजतीर्थ विरचित पूजाकल्पःPoojakalpa of Sri VadirajaTirtha
127Sanskritश्रीवादिराजतीर्थ विरचित श्रीरुग्मिणीशविजयःSri Rugminisha Vijaya of Sri VadirajaTirthaWith Commentary of Sri Narayanacharya
128Sanskritश्रीवादिराजतीर्थ विरचित श्रीरुग्मिणीशविजयःकन्नड लिपिTirthaprabandhaKannada Script
129Sanskritश्रीव्यासराजतीर्थ विरचित ईशावास्योपनिषद्भाष्यम्Ishavasyopanishad Bhashya of Sri VyasaTirtha
130Sanskritश्रीसत्याभिनवतीर्थ विरचित रामामृतमहार्णवःRamamruthamaharnava of Sri SatyabhinavaTirtha
131Sanskritश्रीसुमतीन्द्रतीर्थ विरचित मन्त्ररत्नकोशःMantra Ratna Kosha of SrisumateendraTirtha
132Sanskritसर्वमूलग्रन्थाःदेवनागरिSarvamoola Works of Sri MadhwacharyaDevanagari Script
133Sanskritसर्वमूलग्रन्थाःकन्नडSarvamoola Works of Sri MadhwacharyaKannada Script
134Sanskritसर्वमूलग्रन्थाःतेलुगुSarvamoola Works of Sri MadhwacharyaTelugu Script
135Sanskritसुमध्वविजयःमूलःSumadhwavijayaMoola
136Sanskritस्तोत्रमालिकाStotramalika
137TamilAdhika Masa
138TamilBhagavatattin Olikkadirgal
139TamilEkadashi Vrata
140TamilGita Madhu
141TamilGitamahatmyam
142TamilLife of Sri JayaTirtha
143TamilLife of Sri RaghuttamaTirtha
144TamilPurnaprajnadarshana
145TamilSrimad BhagavadGita
146TeluguAmshavataramuTranslated and published by Smt Gopika Prasad, Hyderabad
147TeluguBhagavadGita (Translation)Translated and published by Smt Gopika Prasad, Hyderabad
148TeluguBhagavadGita MahatmyaTranslated and published by Smt Gopika Prasad, Hyderabad
149TeluguJnanajyoti MadhwacharyaTranslated and published by Smt Gopika Prasad, Hyderabad
150TeluguSarvamoola Granthaah
151TeluguStotra Malika (Part 1)Translated and published by Smt Gopika Prasad, Hyderabad
152TeluguStotra Malika (Part 2)Translated and published by Smt Gopika Prasad, Hyderabad
153TeluguStotra Malika (Part 3)Translated and published by Smt Gopika Prasad, Hyderabad
154TeluguVyasabharatada BhimasenaTranslated and published by Smt Gopika Prasad, Hyderabad


^TOP